Meny Stäng

VÅRA LÖSNINGAR ÄR UNIKA

Världens första och enda onlinetjänst för riskbedömningar mot penningtvätt och terrorfinansiering som uppfyller de hårda europeiska regelverken.

> 80 miljarder €

Årlig kostnad för att leva upp till penningtvättsreglerna, för alla företag i EU

> 800 miljoner €

Årlig kostnad för att leva upp till penningtvättsreglerna, för en stor bank i EU

> 2 miljoner €

Årlig kostnad för att göra en riskbedömning hos en stor bank, utan Acuminor

> 1,5 miljoner €

Möjlig årlig besparing för en stor bank, för varje produkt som begränsas så att den inte kan missbrukas av kriminella

HJÄLPEN KOMMER Q2 2019

Snart kommer vi erbjuda tjänster till stora företag i följande branscher:

BANK & FINANS

Alla som har tillstånd från Finansinspektionen

JURISTER

Advokater, fristående jurister och skatterådgivare

EKONOMER

Revisorer och redovisningskonsulter

MÄKLARE

Fastighetsmäklare

SPELBOLAG

Spelbolag och casinon

FÖRSÄKRING

Försäkringsbolag

DYRBARA VAROR

Handlare som säljer och köper dyrbara varor

ANDRA

Branscher som omfattas av kommande regelverk

EN STORLEK PASSAR INTE NÅGON

Land för land. Det enda sättet att hitta risker som faktiskt är relevanta. Tiden då en storlek passade alla är över.

SVERIGE
STORBRITANNIEN
DANMARK
NORGE
FINLAND
Fler länder kommer...

Saknar ni länder? Hör av er till oss så ska vi se vad vi kan göra

ALLT BÖRJAR MED EN BRA RISKBEDÖMNING

En bra riskbedömning är inte bara ett lagkrav. Det är också en förutsättning för att ni inte ska kunna utnyttjas av kriminella.

 

 

Företagets riskbedömning utgör grunden för företagets rutiner, riktlinjer och övriga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är därför av stor vikt att den är aktuell.

- Finansinspektionen

 

VAD VI GÖR

Helt unika onlinelösningar för riskbedömning, policy och andra kontroller.

RISKBEDÖMNING

Riskbedömning baserad på hundratals källor, analyserade av våra experter. Anpassad till er verksamhet.

POLICY

Policy som tillval, baserad på riskbedömningen. Gör det möjligt för er att uppfylla lagkraven och fokusera på det som är viktigast för er.

ANDRA KONTROLLER

Kompatibelt med utvalda system för transaktionsmonitorering och kundkännedom.

VANLIGA FRÅGOR

Det är mycket enkelt, både vad gäller teknik och processer.

Rent tekniskt tar det inte mer än några minuter att sätta upp tjänsten så att ni är redo att göra er första riskbedömning. Ni väljer själva om ni vill ha det som en ren molntjänst eller som en lokal installation.

Våra lösningar är byggda på ett sådant sätt att bara de som behöver vara inblandade, blir inblandade. Det är mycket enkelt att själv skapa och modifiera ägarskap för olika risker och kontroller i systemet. Riskägarna och kontrollägarna ser bara de delar som är relevanta för dem.

Det är inte svårare än så.

Den första delen av riskbedömningen består av formell regelefterlevnad, dvs. nationell lagstiftning. Där riskbedömningen visar på brister i regelefterlevnaden bör detta åtgärdas så snart som möjligt.

Den andra delen av riskbedömningen utgår från en detaljerad analys av olika kriminella tillvägagångssätt (hot). Våra analytiker översätter varje hot till specifika riskfaktorer kopplade till kunder, transaktioner, produkter, länder och kanaler. Eftersom beskrivningarna av både hoten och riskfaktorerna är detaljerade är det enkelt att använda dem för att skapa nya åtgärder.

Exempel:

  • Skapa tekniska begränsningar i produkter så att de inte kan utnyttjas av kriminella,
  • Skapa effektiva kundkännedomsrutiner,
  • Förbättra transaktionsmonitoreringen,
  • Validera modeller och metoder som redan har implementerats
  • Förstå tredjepartsrisker

Kontakta oss gärna för mer information.

Utmärkt att ni har investerat i bra teknik! Det som tillsynsmyndigheterna förväntar sig är nu att ni kan bevisa att era system och metoder motverkar era faktiska risker. Med vår riskbedömningstjänst får ni ett mycket kraftfullt verktyg att använda i valideringen av era modeller och system, precis som det står i regelverken.

Riskbedömningen ska som bekant uppdateras när det behövs, men minst varje år.

Acuminors tjänster bygger på tanken att riskhantering är en naturlig del av vardagen. Ingen ska behöva sitta i månadslånga övningar varje år, då allting annat blir lidande. I stället räcker det oftast att spendera någon timme då och då för att riskbilden ska hållas uppdaterad.

De risker som redan har påträffats i tidigare riskbedömningar kan ni själva lägga till i Acuminors tjänst som en s.k. "internal finding".

Analysen som görs av Acuminors experter baseras på hundratals öppna källor. Informationen i källorna översätts till produktrisker, kundrisker, transaktionsrisker, landsrisker och kanalrisker. Alla era produkter blir med andra ord riskklassificerade per automatik och ni kan fokusera på att värdera kontrollerna som finns för respektive produkt.

 

Tidigare var det vanligt med kommersiella högrisklandlistor, och de används fortfarande i viss utsträckning. Dessa listor är inte baserade på de risker för penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott som finns i de länder där ni har er verksamhet. Eftersom brottsligheten skiljer sig åt mellan olika länder, är det inte möjligt att ha en landslista som är relevant överallt.

Vissa länder kan emellertid utgöra en generellt högre risk för penningtvätt och terrorfinansiering, exempelvis EU:s lista över högrisktredjeländer och länder i toppen av olika korruptionsindex.

I Acuminors tjänst får ni en landslista som är helt unik för er verksamhet, baserat på hundratals olika källor. Denna lista, tillsammans med övriga delar av riskbedömningen, ger er ett mycket kraftfullt redskap för att skapa effektiva riskbaserade kontroller.

Om ni har risker relaterade till virtuella valutor kommer ni att se detta i er riskbedömning. Detta innebär också att ni kan läsa analyser gjorda av våra experter på området, varav några tidigare har utbildat nationella och internationella myndigheter i ämnet.

De fungerar alldeles utmärkt. Vi samlar in relevant lagstiftning från alla länder där vi erbjuder våra tjänster. Ni kan med andra ord se hur ni ligger till i varje land på ett mycket enkelt sätt.

Ni är inte ensamma, och det är inget hinder för att göra en bra riskbedömning. Riskbedömningen är utformad så att den i bästa fall använder intern data tillgänglig genom era system. Ifall sådan data inte är tillgänglig så används en annan analysmetod som baseras på kriminalstatistik och kvalificerad analys av experter. Oavsett vilket så får ni ett bra resultat som ni kan använda för att förstå era risker i detalj.

Enligt AMLD4 måste alla kontroller baseras på riskbedömningen. En av våra tjänster är en policy som uppfyller de höga lagkrav som finns i era verksamhetsländer. De riskbaserade delarna av den policyn baseras automatiskt på er riskbedömning. Ni har självfallet full möjlighet att ändra och skriva om delar av policyn ifall ni vill.

Acuminors tjänster är modulbaserade och utgår alltid från riskbedömningen. Vi kommer att meddela vilka dessa andra tjänster är i takt med att de lanseras.

MYCKET HÖG KVALITET TILL ETT MYCKET BRA PRIS

Helt unika onlinelösningar för riskbedömning, policy och andra kontroller.

upp till
0
%
LÄGRE KOSTNAD MED ACUMINOR JÄMFÖRT MED ATT ANVÄNDA KONSULTER ELLER GÖRA DET SJÄLV
>
0
timmar
TID PER ÅR SOM ACUMINORS EXPERTER LÄGGER PÅ ATT IDENTIFIERA RISKER ÅT ER

För lite större företag

ADVANCED

Pris vid förfrågan

Riskbedömning
Effektivt - Lägg era resurser där de gör mest nytta
Uppdaterat och relevant - Regelverk och risker land för land
Uppfinn inte hjul - Stort kontrollbibliotek
Undvik silos - Effektiv hantering av risker och kontroller
Enkelt - Slipp stora årliga övningar
Prisvärt - Undvik stora utgifter för konsulter och personal
Kom igång snabbt - I molnet eller lokalt
Mycket hög säkerhet
Använd egen data för kraftfull analys
Upp till 5 användare

För stora företag

PROFESSIONAL

Pris vid förfrågan

Riskbedömning
Effektivt - Lägg era resurser där de gör mest nytta
Uppdaterat och relevant - Regelverk och risker land för land
Uppfinn inte hjul - Stort kontrollbibliotek
Undvik silos - Effektiv hantering av risker och kontroller
Enkelt - Slipp stora årliga övningar
Prisvärt - Undvik stora utgifter för konsulter och personal
Kom igång snabbt - I molnet eller lokalt
Mycket hög säkerhet
API - Använd egen data för automatisk analys
Obegränsat antal användare