Meny Stäng

VÅRA LÖSNINGAR

Helt unika onlinelösningar för effektiva riskbedömningar

Online

Onlinelösningar för riskbedömningar mot penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott.

Uppfyller lagkraven effektivt

Möjliggör ett äkta riskbaserat förhållningssätt enligt AMLD4+5. Överensstämmer med Wolfsberg Groups riktlinjer och stödjer ISO 31000.

Expertis

Kunskapen hos framstående experter, alltid tillgänglig.

caret-down caret-up caret-left caret-right
MARIE LUNDBERG CEO, Acronym Consulting
Den här innovativa lösningen hjälper dig verkligen att hitta och värdera risker relaterade till din verksamhet. Baserat på uppdaterade hot och Acuminors expertis får du en nyanserad bild genom ett användarvänligt gränssnitt.

Tjänster för både mindre och större företag

Enkelt - snabbt - effektivt

HUR GÖR NI IDAG?

Vanliga utmaningar med att göra en riskbedömning

En riskbedömning kostar ofta 2 - 40 000 000 EUR / år för ett större företag
Manuella och tidskrävande processer
Svårt att rekrytera och behålla experter
Riskbedömningen måste anpassas till verksamheten
Resultaten går inte att använda till att förbättra kontrollerna

VILKA OMFATTAS AV REGLERNA?

Alla företag i följande branscher måste vidta åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering:

BANK & FINANS

Alla som har tillstånd från Finansinspektionen

JURISTER

Advokater, fristående jurister och skatterådgivare

EKONOMER

Revisorer och redovisningskonsulter

MÄKLARE

Fastighetsmäklare

SPELBOLAG
Spelbolag och casinon
FÖRSÄKRING

Försäkringsbolag

DYRBARA VAROR

Handlare som säljer och köper dyrbara varor

ANDRA

Branscher som omfattas av kommande regelverk

VARFÖR ÄR DET HÄR VIKTIGT?

Penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott är några av de största hoten mot vårt samhälle. Dessutom kan det bli dyrt att göra fel.

PENNINGTVÄTT

Alla brott med ett vinstsyfte är relevanta, t.ex. skattebrott och bedrägerier.

TERRORFINANSIERING

Olika former av finansiellt stöd till terrorister.

SANKTIONSBROTT

Överträdelser av nationella och internationella sanktioner.

PENNINGTVÄTTSLAGEN

Om reglerna inte följs kan det leda till återkallad licens eller vite på upp till 10% av globala årsomsättningen.

ALLA MÅSTE HA EN RISKBEDÖMNING

En bra riskbedömning för penningtvätt och terrorfinansiering är inte bara en förutsättning för att skydda ert företag mot kriminella. Den är också ett krav enligt penningtvättslagen.

Riskbaserat förhållningssätt

HÅLL DIG UPPDATERAD

Rapporter från våra experter, helt utan kostnad